Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și instruit

Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” a obținut finanțare, prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, pentru proiectul ”Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și instruit” ce se va derula pe perioada 1 septembrie 2022 – 28 februarie 2024.

”Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și instruit” își propune: creșterea competențelor profesionale pentru personalul Muzeului Județean Gorj prin participarea la cursuri de formare și conferințe muzeale internaționale, dobândirea de noi idei și tehnici pentru îmbunătățirea programelor pe care muzeul le oferă publicului, stimularea cetățeniei active, motivarea personalului Muzeului Județean Gorj, integrarea în activitățile muzeului a tehnologiei moderne, atragerea comunității locale spre muzeu, etc.

Anterior, între septembrie 2019 – august 2022, Muzeul Județean Gorj a coordonat și implementat un alt proiect finanțat prin programul Erasmus+, Educația Adulților – ”Muzeul învățării active”, ce a permis specialiștilor muzeului să participe la conferința internațională pentru muzee NEMO din Estonia (2019), dar și la cursuri de specializare în domeniul educației muzeale în Cipru (2021) și Italia (2022). Astfel, 9 persoane din cadrul Muzeului Județean Gorj s-au specializat în afara țării în domeniul cultural-educațional, contribuind la îmbogățirea activităților instituției.

Menționăm că programul Erasmus+ este coordonat în România de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) din București. Agenția acționează ca finanțator și consilier în România pentru cel mai mare program european pentru mobilitate și proiecte educaționale, Erasmus+.

Programul Erasmus+ oferă oportunități de învățare organizațiilor active în domeniul educației adulților, precum muzeele, pentru a se dezvolta la nivel instituțional. Aceste oportunități se concretizează în activități prin care persoanele implicate în acest domeniu pot să beneficieze de experiențe de învățare individuală, dar și să participe la schimburi de bune practici și la crearea și implementarea de resurse educaționale inovatoare care produc schimbare.

Activitățile de învățare în domeniul educației adulților sunt concepute pentru a asigura creșterea calității educației formale, informale și nonformale a adulților prin îmbunătățirea calității ofertei de educație a adulților în ceea ce privește competențele-cheie și alte competențe de viață. Organizațiile care oferă educație formală, informală și non-formală pentru adulți au oportunitatea să extindă și să diversifice oferta de educație a adulților prin formarea personalul nedidactic care lucrează în domeniul educației.