Festivalul Național de Etnografie și Folclor pentru Copii și Tineret Curtișoara Eediția – II – 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ        

MUZEUL JUDEȚEAN GORJ          

TELEVIZIUNEA N-SAT TV REGIONAL

REGULAMENT

Festivalul Național de Etnografie și Folclor Curtișoara  a fost înființat pentru încurajarea tinerei generații să păstreze și să ducă mai departe portul și cântecul popular tradițional românesc. 

SECȚIUNI:

1. Interpretare vocală

Doină – o strofă (fără acompaniament)

Cântec ritmat (cu acompaniament live)

2. Interpretare instrumentală

Doină – o strofă (fără acompaniament)

Cântec ritmat (cu acompaniament live)

3. Costume populare autentice

Prezentare – descriere și proveniență

CATEGORIE DE VÂRSTĂ:

10 – 16 ani (de la 10 ani împliniți până la 17 ani neîmpliniți)

ELIGIBILITATE:

Sunt eligibili să participe copii și tineri în vârstă de 10-16 ani, cu excepția celor care au câștigat premiul I în edițiile anterioare ale festivalului, la secțiunea la care dorește să se înscrie.

ÎNSCRIEREA CONCURENȚILOR:

Înscrierea se face pe adresa: aura_stoenescu@yahoo.com . Reprezentantul concurentului ( părinte, tutore, profesor) va trimite pe adresa de e-mail precizată anterior un mesaj, prin care își exprimă dorința de a înscrie concurentul/concurenta și va primi fișa de înscriere, consimțământul/acordul privind prelucrarea datelor personale ale participanților și regulamentul concursului. Fișa de înscriere și consimțământul/acordul privind prelucrarea datelor personale ale participanților trebuie completate integral, de mână, semnate și vor fi trimise pe aceeași adresă de e-mail, scanată, împreună cu copia după cartea de identitate a reprezentantului și copie după certificatul de naștere al concurentului/concurentei. Acesta/aceasta din urmă va fi considerat/ă înscris/ă după verificarea de către organizatori a documentelor de înscriere și confirmarea, pe e-mail, la adresa de la care s-au primit documentele. (Relații suplimentare la telefon 0766.314.582- Aura Stoenescu)

PERIOADA DE ÎNSCRIERE A CONCURENȚILOR: 14 august 2019 – 31 august 2019 (ora 24.00)

PERIOADA DE CONFIRMARE A ÎNSCRIERILOR: 02 septembrie 2019 – 03 septembrie 2019 (ora 24.00)

LOCAȚIA: MUZEUL ARHITECTURII POPULARE CURTIȘOARA, județul Gorj

DATA:

05 septembrie 2019, ora 12.00 – preselecția- la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu

  06 septembrie 2019, ora 12.00 – festivalul concurs- la Muzeul Arhitecturii Populare Curtișoara, județul Gorj

FOARTE IMPORTANT!

1.      Evaluarea concurenţilor se va face după susţinerea probei, cu note de la 5 la 10, putându-se acorda şi jumătăţi sau sferturi  de punct (6,50; 7,75…).

2.      Notele date de membrii juriului se adună, pentru fiecare concurent în parte, pe secțiuni, stabilindu-se punctajul final, care va determina ierarhia premiilor.

3.      Punctajul începe de la 10, punctele scăzute urmând să fie justificate în scris de membrii juriului, pentru fiecare notă în parte.

4.      Depunctări obligatorii:

–          pentru ieșirea din ton se scad 2 puncte;

–          pentru înecat se scad 2 puncte.

5.      În cazul notelor egale pe aceeași secțiune, departajarea va fi făcută de președintele juriului, după consultarea cu colegii din juriu.

6.      În situația în care vor exista diferențe  mari  între notele membrilor juriului la un concurent, președintele juriului poate decide ca nota finală să fie stabilită prin votul membrilor juriului, cu majoritate simplă (jumătate plus unu).

7.      Situațiile neprevăzute vor fi soluționate  prin consultarea organizatorilor cu președintele juriului, după caz.

Realizator, AURA STOENESCU

Director, DUMITRU HORTOPAN