ANUNȚ Privind selecția unui participant la Mobilitatea II din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și educat” finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, Educația Adulților

În urma anunțului din 4 august 2023, referitor la selecția unui participant suplimentar pentru cea de-a doua mobilitate din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și educat”, la cursul ”Reziliența în sectorul cultural. Integrarea obiectivelor culturale în circuitele turistice” din Reus (Spania),  Comisia de Selecție a aprobat următoarea candidatură

  • Cochină Maria-Adela, muzeograf secția de Istorie și Arheologie, Muzeul Județean Gorj 

Candidatura depusă îndeplinește condițiile de eligibilitate. 

Menționăm că selecția acestui nou participant s-a realizat din cauza retragerii doamnei profesor Tulpan Emanuela, aceasta nemaiputând participa din motive personale. 

Acest anunț va fi afișat la sediul Muzeului Județean Gorj din strada Geneva, nr. 8, la avizierul instituției și, de asemenea, pe site-ul Muzeului Județean Gorj, www.muzeugorj.ro