ANUNȚ Privind selecția a șase participanți la Mobilitatea I din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și educat” finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, Educația Adulților

În urma anunțului nr. 99 din 16.01.2023, referitor la selecția a 6 (șase) participanți pentru prima mobilitate din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și educat”, la cursul ”Educație Muzeală – Artă, incluziune și învățare” din Reggio Emilia (Italia),  Comisia de Selecție a aprobat următoarele candidaturi

  • Firescu Victor Albinel, șef secție Artă și Etnografie din cadrul Muzeului Județean Gorj (ales în mod direct);
  • Cioplea-Văduva Camelia-Dorina, muzeograf artă din cadrul Muzeului Județean Gorj;
  • Tița Eugenia-Alina, manager de proiect – Muzeul Județean Gorj;
  • Ionescu-Haidău Ana-Daria, director Liceul de Arte și Muzică Târgu Jiu (colaborator al Muzeului Județean Gorj);
  • Stoenescu Aurelia-Mariana, realizator Ateliere de Educație Muzeală (colaborator Muzeul Județean Gorj);
  • Gheorghiu Florin, profesor de arte plastice la Școala Generală ”Constantin Săvoiu” (colaborator al Muzeului Județean Gorj); 

Candidaturile depuse îndeplinesc condițiile de eligibilitate. 

Menționăm că domnul Firescu Victor Albinel, care este și membru al Comisiei de Selecție, a fost ales în mod direct de către Directorul Muzeului Județean Gorj datorită interesului manifestat de a participa la curs, a experienței, expertizei și calităților manageriale pe care le are în domeniul artelor plastice și al muzeologiei. Participarea sa la cursul ”Educație Muzeala – Un muzeu rezilient și instruit” va reprezenta un mare avantaj pentru Muzeul Județean Gorj, contribuind la dezvoltarea activităților cultural-educaționale din cadrul Secției de Artă și Etnografie. 

Acest anunț va fi afișat la sediul Muzeului Județean Gorj din strada Geneva, nr. 8, la avizierul instituției și, de asemenea, pe site-ul Muzeului Județean Gorj, www.muzeugorj.ro