ANUNȚ Privind selecția a șase participanți la Mobilitatea I din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și educat” finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, Educația Adulților

În urma anunțului nr. 1.515 din 17.07.2023, referitor la selecția a 4 (patru) participanți pentru a treia mobilitate din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și educat”, la cursul ”Educație Muzeală – Utilizarea muzeelor ca instrumente de predare și învățare ” din Limassol (Cipru),  Comisia de Selecție a aprobat următoarele candidaturi

  • Cotorogea Adina-Gabriela, muzeograf, secția de Istorie-Arheologie din cadrul Muzeului Județean Gorj;
  • Popescu Diana-Mădălina, muzeograf, secția de Istorie-Arheologie din cadrul Muzeului Județean Gorj;
  • Stoenescu Aurelia-Mariana, realizator Ateliere de Educație Muzeală (colaborator Muzeul Județean Gorj);
  • Codreanu Mihai, colaborator al Muzeului Județean Gorj; 

Candidaturile depuse îndeplinesc condițiile de eligibilitate. 

Acest anunț va fi afișat la sediul Muzeului Județean Gorj din strada Geneva, nr. 8, la avizierul instituției și, de asemenea, pe site-ul Muzeului Județean Gorj, www.muzeugorj.ro 

Comisia de Selecție :

  • Firescu Victor Albinel – Șef secție Artă și Etnografie 
  • Zamfiroiu Titus – Șef Secție Istorie-Arheologie 
  • Bușoiu Geta – Inspector resurse umane