ANUNȚ Privind selecția a patru participanți la Mobilitatea II din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și educat” finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, Educația Adulților

În urma anunțului nr. 1.118 din 31.05.2023, referitor la selecția a 4 (patru) participanți pentru cea de-a doua mobilitate din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și educat”, la cursul ”Reziliența în sectorul cultural. Integrarea obiectivelor culturale în circuitele turistice” din Reus (Spania),  Comisia de Selecție a aprobat următoarele candidaturi

  • Firescu Victor Albinel, șef secție Artă și Etnografie din cadrul Muzeului Județean Gorj (ales în mod direct);
  • Zamfiroiu Titus, șef secție Istorie-Arheologie din cadrul Muzeului Județean Gorj (ales în mod direct);
  • Tița Eugenia-Alina, manager de proiect – Muzeul Județean Gorj;
  • Tulpan Emanuela, profesor de limba engleză la Liceul de Arte și Muzică ”Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu (colaborator al Muzeului Județean Gorj);

Candidaturile depuse îndeplinesc condițiile de eligibilitate. 

Menționăm că domnii Firescu Victor Albinel și Zamfiroiu Titus au fost aleși în mod direct de către Directorul Muzeului Județean Gorj datorită interesului manifestat de a participa la curs, a experienței, expertizei și calităților manageriale pe care le au în domeniul artelor plastice, istoriei-arheologiei și al muzeologiei. Mai mult, domnul Zamfiroiu Titus este la prima sa participare într-o mobilitate internațională. Participarea lor la cursul ”Reziliența în sectorul cultural. Integrarea obiectivelor culturale în circuitele turistice” va reprezenta un mare avantaj pentru Muzeul Județean Gorj, contribuind la dezvoltarea activităților cultural-educaționale din cadrul Secției de Artă și Etnografie dar și Istorie-Arheologie. 

Acest anunț va fi afișat la sediul Muzeului Județean Gorj din strada Geneva, nr. 8, la avizierul instituției și, de asemenea, pe site-ul Muzeului Județean Gorj, www.muzeugorj.ro