ANUNȚ Privind selecția a doi participanți la Mobilitatea IV din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și educat” finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, Educația Adulților

Privind selecția a doi participanți la Mobilitatea IV

din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și educat” finanțat prin programul Erasmus+,Acțiunea Cheie 1, Educația Adulților

În urma anunțului nr. 2926 din 05.12.2023, referitor la selecția a 2 (doi) participanți pentru ultima mobilitate din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu rezilient și educat”, ce constă în sesiunea de Job shadowing la Muzeul Național de Istorie din Sofia (Bulgaria),  Comisia de Selecție a aprobat următoarele candidaturi:

  • Cererea nr. 2.957 din 07.12.2023
  • Cererea nr. 2.958 din 07.12.2023

Candidaturile depuse îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Acest anunț va fi afișat la sediul Muzeului Județean Gorj din strada Geneva, nr. 8, la avizierul instituției și, de asemenea, pe site-ul Muzeului Județean Gorj, www.muzeugorj.ro