ANUNȚ Privind selecția a 6 (șase) participanți pentru prima mobilitate internațională din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu educat și rezilient” 2022 – 1 – RO01 – KA122 – ADU – 000072258

Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” selectează șase participanți pentru prima mobilitate internațională din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu educat și rezilient”, cod 2022 – 1 – RO01 – KA122 – ADU – 000072258, finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, Educația Adulților. Prima mobilitate a proiectului este reprezentată de participarea la cursul Educație muzeală – Artă, incluziune și învățare, ce va avea loc în Reggio Emilia, Italia. Cursul va avea loc între 27 – 31 martie 2023.  Acest curs de perfecționare reprezintă o oportunitate extraordinară de a afla cele mai noi tendințe în domeniul incluziunii sociale, a utilizării patrimoniului cultural pentru învătare/ dezvoltare comunitară și de a participa la vizite profesionale la instituții culturale din regiune. Toate costurile aferente participării la această conferință sunt acoperite de programul Erasmus+.  

Condiții de participare:

  • Angajat sau colaborator al Muzeului Județean Gorj;
  • Funcție de specialitate (muzeograf, referent, supraveghetor, restaurator); 
  • Colaborator sau voluntar al Muzeului Județean Gorj (organizează sau participă la proiecte cultural-educaționale cu muzeul. Colaborarea este justificată prin existența, în prelabil,  a unui acord de parteneriat sau de colaborare aprobat de conducerea Muzeului Județean Gorj); 
  • Interesat să dezvolte noi programe cultural-educaționale cu adulți, persoane cu dizabilități, copii, etc. (inclusiv programe de incluziune socială);
  • Cunoștiințe medii de limba engleză;
  • Dorință de perfecționare profesională;

Cei interesați sunt rugați să depună la Secretariatul instituției, între 16 – 27 ianuarie 2023, o scrisoare de intenție în care să descrie motivele pentru care doresc să participe la cursul Educație muzeală – Artă, incluziune și învățare, așteptările de la această mobilitate internațională și modul în care, în urma participării la acest curs, ar putea contribui la dezvoltarea activităților Muzeului Județean Gorj. 

Selecția va fi efectuată de o Comisie de Selecție formată din specialiști ai Muzeului Județean Gorj, iar rezultatele vor fi afișate pe data de 01.02.2023. 

Prezentul anunț va fi afișat la Avizierul Muzeului Județean Gorj pe întreaga perioadă de realizare a selecției precum și pe website-ul instituției, www.muzeugorj.ro.