ANUNȚ Privind selecția a 4 (patru) Pentru cea de-a doua mobilitate internațională din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu educat și rezilient” 2022 – 1 – RO01 – KA122 – ADU – 000072258

Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” selectează patru participanți pentru cea de-a doua mobilitate internațională din cadrul proiectului ”Privind spre viitor – Un muzeu educat și rezilient”, cod 2022 – 1 – RO01 – KA122 – ADU – 000072258, finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, Educația Adulților. Mobilitatea este reprezentată de participarea la Cursul Reziliența în sectorul cultural. Integrarea obiectivelor culturale în circuitele turistice, ce va avea loc în Reus, Spania. Cursul va avea loc între 5 – 9 septembrie 2023. 

Acest curs de perfecționare reprezintă o oportunitate extraordinară de a învăța despre modalitățile de adaptare a activităților culturale la noile provocări globale, de a participa la vizite profesionale la instituții culturale din regiune și de dezvoltare a aptitudinilor profesionale. Toate costurile aferente participării la acest curs sunt acoperite de programul Erasmus+.  

Condiții de participare:

  • Angajat sau colaborator al Muzeului Județean Gorj;
  • Funcție de specialitate (muzeograf, referent, supraveghetor, restaurator); 
  • Colaborator sau voluntar al Muzeului Județean Gorj (organizează sau participă la proiecte cultural-educaționale cu muzeul. Colaborarea este justificată prin existența, în prelabil,  a unui acord de parteneriat sau de colaborare aprobat de conducerea Muzeului Județean Gorj); 
  • Interesat să dezvolte noi programe cultural-educaționale cu adulți, persoane cu dizabilități, copii, etc. (inclusiv programe de incluziune socială);
  • Cunoștiințe medii de limba engleză;
  • Dorință de perfecționare profesională;

Cei interesați sunt rugați să depună la Secretariatul instituției, între 31 mai – 16 iunie 2023, o scrisoare de intenție în care să descrie motivele pentru care doresc să participe la cursul Reziliența în sectorul cultural. Integrarea obiectivelor culturale în circuitele turistice, așteptările de la această mobilitate internațională și modul în care, în urma participării la acest curs, ar putea contribui la dezvoltarea activităților Muzeului Județean Gorj. 

Selecția va fi efectuată de o Comisie de Selecție formată din specialiști ai Muzeului Județean Gorj, iar rezultatele vor fi afișate pe data de 20.06.2023. 

Prezentul anunț va fi afișat la Avizierul Muzeului Județean Gorj pe întreaga perioadă de realizare a selecției precum și pe website-ul instituției, www.muzeugorj.ro.