Salarizare 2017

MUZEUL JUDEȚEAN GORJ „ALEXANDRU ȘTEFULESCU” Nr. 1971/29.09.2017

SALARIILE DE BAZĂ BRUTE ȘI SPORURILE pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

Nr. crt. Funcția

publică contractuală

Nivelul

studiilor

Salariul de bază lunar brut, stabilit  în conformitate cu art.11 alin.(1), (3) și (4) din Legea cadrul nr.153/2017 Indemnizație lunară pentru  tuitlul științific de doctor în  cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut  pe țară garantat în plată – art.14 alin.(1) din Legea cadru nr.153/2017 Majorare a salariului de bază  cu 10% pentru activitatea de control financiar preventiv – art. 15 din Legea cadrul nr.153/2017 (se acordă doar pe perioada  de exercitare a activității de control financiar preventiv) Total salariu de bază lunar brut Sporul în afara  salariului de bază/spor condiții vătămătoare, calculat prin aplicarea cotei procentuale de 10%  asupra salariului  de bază – art.23 din Legea cadru nr.153/2017 și H.G. nr.569/2017 Total salariu lunar brut
0 1 2 3 4 5 6 7 8
PERSONAL    CONTRACTUAL
1  Director, gradul profesional II, gradația 5 S 5275 5275
2 Contabil șef, gradul profesional II, gradația 5 S 4629 4629 299 4928
3 Șef secție , gradul profesional II, gradația 5 S 3914 3914 3914
4 Șef secție, gradul profesional II, gradația 3 S 4216 4216 4216
5 Muzeograf, gradul profesional IA, gradația 5 S 3113 3113 3113
6 Muzeograf, gradul profesional IA, gradația 3 S 3213 3213 3213
7 Muzeograf, gradul profesional IA, gradația 3 S 2936 2936 2936
8 Muzeograf, gradul profesional IA, gradația 2 S 2666 2666 2666
9 Muzeograf, gradul profesional I, gradația 5 S 2141 2141 2141
10 Muzeograf, gradul profesional I, gradația 2 S 1839 1839 1839
11 Muzeograf, gradul profesional II, gradația 1 S 1669 1669 1669
12 Consilier juridic, gradul profesional I, gradația 1 S 3412 3412 3412
13 Inspector specialitate, gradul profesional IA, gradația 3 S 3770 3770 318 4088
14 Inspector specialitate, gradul profesional I, gradația 5 S 3565 3565 3565
15 Referent specialitate, gradul profesional I, gradația 5 S 3565 3565 286 3851
16 Referent, grad profesional IA, gradația 5 SSD 3153 3153 253 3406
17 Referent, treapta profesională IA, gradația 5 M 2407 2407 193 2600
18 Referent IT, treapta profesională IA, gradația 4 M 2348 2348 193 2541
19 Trezorier, treapta profesională IA, gradația 5 M 1913 1913 1913
20 Restaurator lemn, treapta profesională IA, gradația 5 M 1913 1913 1913
21 Restaurator textile, treapta profesională I, gradația 3 M 1798 1798 1798
22 Restaurator ceramică, metal, treapta profesională II, gradația 5 M 1611 1611 1611
23 Administrator, treapta profesională I, gradația 5 M 2292 2292 184 2476
24 Șofer, treapta trofesională I, gradația 5 M 2267 2267 2267
25 Gestionar custode sală, treapta profesională IA, gradația 5 M 1909 1909 1909
26 Supraveghetor, treapta profesională I, gradația 5 M 1554 1554 1554
27 Muncitor calificat, treapta profesională I, gradația 5 M 2194 2194 2194
28 Muncitor calificat, treapta profesională I, gradația 4 M 2140 2140 2140
29 Muncitor calificat, treapta profesională IV, gradația 4 M 1945 1945 1945

DIRECTOR, Dr. Hortopan Dumitru

CONTABIL ȘEF, Ec. Bălăcescu Georgeta