Categorie Cariere

Muzeul Gorjului organizează exsamen de promovare

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. Geneva
nr.8, județul Gorj, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru
2 funcții contractuale de execuție, perioadă nedeterminată de referent, gradul profesional I,
gradația 5 la Secția de Artă și Etnografie și muzeograf, gradul profesional I, gradația 5 la Casa muzeu
„Constantin Brâncuși” din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” .
I.Condiţii de desfăşurare a examenului
Data, ora și locul desfăşurării examenului:

26.11. 2019, ora 10 00 , la sediul Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Municipiul
Tg-Jiu, strada Geneva nr.8
II.Proba examenului:
Probă scrisă, constând în redactarea unei lucrări pe un subiect...

Citește mai mult