Calendar desfasurare concurs – muzeograf

Calendarul

de defăşurare a concursului  pentru ocuparea postului vacant de muzeograf, gradul profesional
IA la Secția de Istorie și Arheologie din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Șteuflescu ”

 • anunțul concursului – 16.10.2020
 • depunerea dosarelor : 19.10.2020 – 30.10.2020
 • selecția dosarelor: 02.11.2020
 • rezultatul selecţiei dosarelor:02.11.2020
 • depunere eventualele contestaţii :03.11.2020
 • rezultatul eventualelor contestaţii : 04.11.2020
 • proba scrisă 11.11.2020, ora 10,00
 • rezultatul probei scrise: 11.11.2020
 • depunere eventualele contestaţii: 12.11.2020
 • rezultatul eventualelor contestaţii:13.11.2020
 • proba interviu – în data de 17.11.2020, ora 10,00
 • rezultatul probei interviu:17.11.2020
 • depunere eventualele contestaţii: 18.11.2020
 • rezultatul eventualelor contestaţii: 19.11.2020

Secretar comisie,
Bușoiu Geta